Logo ECO

ECO Construction spółka z o.o.

ul. Obrońców Pokoju 13A
66-620 Gubin

NIP: 926-167-09-22
Regon: 081101525

tel.   +48 66 11 22 100; +48 883 61 69 69
mail: kontakt@gubinek.pl

ECO Construction spółka z o.o. z siedzibą w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju 13A wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000510675 przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Kapitał zakładowy: 500.000zł w całości opłacony.